mark1
mark2
mark3
mark4
mark5

Mark och anläggning

Med en omfattande maskinpark och kompetent personal kan vi utföra tjänster inom all typ av mark- och anläggningprojekt. Vi åtar oss allt från projektering till färdig produkt.

Våra tjänster inom mark och anläggning

 • Projektering
 • Mätteknik
 • Geoteknik
 • Betongarbeten
 • Schaktning
 • Spontning med spontlådor
 • Pålning
 • Vatten och avlopp
 • Stumsvetsning och elektromuffsvetsning
 • Fjärrvärme
 • Byggnation av vägar
 • Byggnation av gång- och cykelvägar
 • Broar
 • Smidesarbeten
 • Våtmarks/sjö- arbeten
 • Grunder
 • Bryggor
 • Dammar
 • Dammsäkerhetsåtgärder
 • Markarbeten med ESA utbildad personal