Tessinskolan Nyköping

Markarbeten för ny högstadieskola, Nyköping.

Uppdragsgivare: Byggmästarna AB