Preem Nyköping

Markarbeten vid uppförande av Preemstation, Nyköping.

Uppdragsgivare: RO-gruppen