Östra Storgatan etapp 2

Vi gör om Östra Storgatan med nya ytskikt i form av betongplattor och smågatsten som läggs i olika mönster. Det blir även nya planteringar med buskar och träd.

Uppdragsgivare: Nyköpings kommun