Östra Storgatan

Vi gör om Östra Storgatan från stadsbron till Skjutsaregatan till gångfartsområde med nya ytskikt i form av betongplattor och smågatsten som läggs i olika mönster. Det blir även nya planteringar med buskar och träd.

Uppdragsgivare: Nyköpings kommun