Från Luleå till Höllviken

Under tre års tid (2004-2006) har SM Entreprenad byggt 17 anläggningar för tömning av avloppsvatten och påfyllning av dricksvattentankar på Kustbevakningens fartyg.

Den nordligaste anläggningen finns i Umeå, den sydligaste i Höllviken på Skånes sydvästspets. Anläggningarna består av pumpskåp som placeras vid kajkanten. Från skåpen dras avloppsledningar och vattenledningar till det befintliga VA-nätet. Kustbevakningens fartygsflotta består främst av övervakningsfartyg och miljöskyddsfartyg, men också av svävare, pråmar och så kallade kombinations-fartyg. Kustbevakningen har även ett hundratal båtar.