Sverige

Mark/Grundarbete Radhus Gnesta

Vi utför mark och grundarbeten åt Erlandsson Bygg. 2 Etapper om 42 lägenhetsradhus.


Östra Storgatan Gnesta

Östra Storgatan Gnesta Markarbete åt Gnesta Kommun. 1,6 km gata upprustas. inklusive relining av befintliga ledningar.


Jungfru Maria Kyrka

Vi utför markarbeten åt SEFAB Jungfru MAria Kyrka Södertälje


Östra Storgatan etapp 2

Vi gör om Östra Storgatan med nya ytskikt i form av betongplattor och smågatsten som läggs i olika mönster. Det blir även nya planteringar med buskar och träd.

Uppdragsgivare: Nyköpings kommun


Gnesta Frösjöstrand

Exploateringsområde inkl badstrand åt Gnesta Kommun


Östra Storgatan

Vi gör om Östra Storgatan från stadsbron till Skjutsaregatan till gångfartsområde med nya ytskikt i form av betongplattor och smågatsten som läggs i olika mönster. Det blir även nya planteringar med buskar och träd.

Uppdragsgivare: Nyköpings kommun
 


Ericsson Katrineholm

Ny utemiljö i samband med ombyggnad av entré till Ericsson i Katrineholm.

Uppdragsgivare: KA Projekt


Överföringsledning

Ny överföringsledning vatten från Minninge till Hemgården

Uppdragsgivare: Nyköpings Kommun


Tessinskolan Nyköping

Markarbeten för ny högstadieskola, Nyköping.

Uppdragsgivare: Byggmästarna AB


Preem Nyköping

Markarbeten vid uppförande av Preemstation, Nyköping.

Uppdragsgivare: RO-gruppen


Från Luleå till Höllviken

Under tre års tid (2004-2006) har SM Entreprenad byggt 17 anläggningar för tömning av avloppsvatten och påfyllning av dricksvattentankar på Kustbevakningens fartyg.

Den nordligaste anläggningen finns i Umeå, den sydligaste i Höllviken på Skånes sydvästspets. Anläggningarna består av pumpskåp som placeras vid kajkanten. Från skåpen dras avloppsledningar och vattenledningar till det befintliga VA-nätet. Kustbevakningens fartygsflotta består främst av övervakningsfartyg och miljöskyddsfartyg, men också av svävare, pråmar och så kallade kombinations-fartyg. Kustbevakningen har även ett hundratal båtar.