SM Service ansvarar from 1 oktober 2007 för Drift och underhåll av Söderköping kommuns VA-nät och yttre skötsel av fastigheter.

Uppdragsgivare: Söderköpings Kommun.