Carlsborg vingmur och brygga

Lagning av vingmur samt utbyte av brygga

Uppdragsgivare: AB Göta Kanalbolag