Söderköping

Gårdeby

Carlsborg vingmur och brygga

Lagning av vingmur samt utbyte av brygga

Uppdragsgivare: AB Göta Kanalbolag


Norrköpingsvägen VA Sanering

Utbyte av vatten och dagvattenledningar i Norrköpingsvägen samt relining av spillvatten.

Uppdragsgivare: Söderköpings Kommun


Växthus

Nybyggnation av växthus.

Kund: Stig & Gun Ekblad


Kommunhuset

Dränering av Kommunhuset.

Uppdragsgivare: Ramunderstaden AB


Storån

Sanering spillvatten utmed Storån.

Uppdragsgivare: Söderköpings Kommun


SM Service ansvarar from 1 oktober 2007 för Drift och underhåll av Söderköping kommuns VA-nät och yttre skötsel av fastigheter.

Uppdragsgivare: Söderköpings Kommun.