Utemiljö Trädgårdsgatan

Ombyggnad av utemiljö trädgårdsgatan, Norrköping.

Uppdragsgivare: Bygg GG