Renovering kyrkomur Vist Kyrka

Renovering av kyrkomur vid Vist Kyrka i Sturefors.