Renovering av kyrkomur vid Skedevi Kyrka

Renovering bestod av ett antal lagningar av mur där den rasat, borttagning av stubbar, renovering av trappa samt arbeten med takvatten.