Preem bensinstation, MAX restaurang, PizzaHut Restarang

Detta projekt innefattade nybyggnation av 2 st restaranger samt en  bensinstation, parkeringsyta, grunder, gatubelysning,  grönytor, finplanering mm

Beställare: PizzaHut, MAX, Preem, Klövern Fastigheter, EON Värme, EON El

Projektet utfördes under sommar/höst 2010