Pool och trädgård Lindö

Grundläggning för pool samt murar mm

Uppdragsgivare: SEFAB