Nyckelpigans förskola

Markarbeten i samband med nybyggnation av förskola.

Uppdragsgivare: Lokalförsörjningsenheten Norrköpings Kommun.