Norrberga

Nytt exploateringsområde med bostäder. VA, el, fjärrvärme- och vägarbeten.

Uppdragsgivare: Linköpings Kommun, Tekniska Verken