Kvarsebo

Sänkning av Kvarsebodammen genom borttagning av dammluckor samt ny vandringsled för fisk

Uppdragsgivare: Norrköpings Kommun