Kv Nässelduken Ullstämma

Utför markarbeten samt gör betongplattor till 33 st radhus i Ullstämma, Linköping.

Uppdragsgivare: PEAB