Hultdalsskolan

Vi har fått i uppdrag att grundlägga för utbyggnad, lägga nytt dagvatten, dränera ett av husen och finplanera runt 2 st hus.

Uppdragsgivare: Lokalförsörjningsenheten Norrköpings Kommun