Djäkneparkskolan

Vi har fått i uppdrag att gräva nya dagvattenledningar, spillvattenledningar och vattenledningar. Vi ska även utföra en del finplanering så som nya asfaltsytor mm.

Uppdragsgivare: IBAB