Askgravplats Askeby

Anläggning av ny askgravplats till Askeby kyrka

Uppdragsgivare: Åkerbo Församling