Företaget

SM Service ansvarar bland annat för drift och underhåll av Söderköpings kommuns VA-nät och yttre fastighetsskötsel. Även för yttre skötsel av fastigheter för ett flertal privata fastighetsbolag. Det dagliga arbetet kan innehålla allt från gräsklippning, trädbeskärning, snöröjning, sopning samt reparationer av vattenläckor.