2015-06-15 07:01:45

Stenläggningsmaskin

Vi har investerat i en ny Vaculyft PM Stenläggningsmaskin.

Med denna kommer vi att lägga marksten, sätta granitkantsten, trappor mm.