2013-06-20 10:53:09

Egna spontlådor

Vi har investerat i spontlådor/boxar.

Vi har investerat i spontlådor för kunna erbjuda en komplett lösning på djupa, besvärliga, trånga schakter.

 

Med spontlådor kan vi på ett effektivt, arbetsmiljömässigt, kostnadseffektivt sätt gräva där man inte trodde det var möjligt.