2016-02-12 08:29:18

100% förnybart bränsle


Fossilfritt bränsle i våra fordon!

Klimatfrågan är vår tids stora utmaning. På SM Entreprenad har vi bestämt oss för att ta vårt ansvar. Därför har vi gått över till fossilfritt bränsle.

Vi har ersatt konventionell diesel med 100% HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). HVO är ett förnybart drivmedel som ersätter diesel i befintliga dieselmotorer utan konvertering eller förändrad service. Bränslet framställs av växt- och djurfetter som vätgasbehandlas under högt tryck och hög temperatur. HVO är kemiskt i princip identisk med fossil diesel, men släpper ut upp till 90% mindre koldioxid. HVO är inte giftigt för vattenlevande organismer, har avsevärt lägre emissioner än från fossil diesel, samt är fritt från svavel och aromatiska kolväten.

HVO är ett biodrivmedel som är enkelt att ställa om till, men som innebär att vi kraftigt minskar vår miljöpåverkan. Bränslebytet innebär att vi sparar 370 000 kg koldioxid per år!