Vi nyskapar och bevarar med varsamhet

SM Entreprenad AB är ett företag i Söderköping och Nyköping i anläggningsbranschen med över 60 års erfarenhet. Vi är det pålitliga, miljötänkande och effektiva företaget som med sin långa erfarenhet skapar kvalité och mervärden för våra kunder. Vi vågar påstå att vår miljökompetens ligger i topp när det gäller att bedriva ett anläggningsprojekt på smartaste miljömässiga sätt.

Vårt verksamhetsområde är främst Östergötland & Södermanland, men vi utför även arbeten i övriga Sverige.

Vi åtar oss allt från råmark till färdig produkt, där t ex ledningsbyggande, gator, betongarbeten, grundarbeten, mindre byggnationer samt park- och trädgårdsarbeten ingår.