Personal

Personalen på SM Entreprenad AB har lång och bred erfarenhet av alla förekommande arbeten i branschen.

I företaget arbetar 9 tjänstemän med arbetsledning, kalkylering, ekonomi och administration. Arbetsledningen har bl a kvalitetskompetensen PBL, behörighet E, N och K samt behörighet för betongarbeten klass I, II och III.

Vidare finns ytterligare drygt 30 medarbetare, där anställningstiderna varierar från 1-35 år. Av dessa är 10 utbildade förare, med förarbevis på den egna moderna maskinparken. Bland våra anläggningsarbetare och snickare finns olika specialiseringar där tyngdpunkten ligger på rörläggning i mark, grundarbeten och betongarbeten, mindre byggnationer samt parkläggning med tillhörande finplaneringsarbeten. Vår maskinpark servas från egen verkstad med egen personal.

VD, Arbetsledning och övrig administrativ personal

Se kontaktlista i menyraden.

Anläggare

Kent Bergström    Håkan Bergström      Simon Andersson       

    Kent Bergström             Håkan Bergström              Simon Andersson       

  

 Nicklas Sandström          Anders Cederlöf hemsida

   Nicklas Sandström       Christian Gustavsson           Anders Cederlöf

 

            Håkan Hellgren hemsida.JPG

    Joakim Alenteg           Fredrik Alenteg Anglén             Håkan Hellgren   

 

              

     Martin Arneman                  Håkan Elfving                    Kent Rosen

               

     Pontus Bruseby                     Jim Strand                       Örjan Trygg

                   

     Sebastian Träff                Eddie Gustavsson                 Erik Ottosson 

          

    Daniel Saari, lärling       Roberth Axelsson, lärling

Chaufförer

Joakim Davidsson      

   Joakim Davidsson            Sanny Wastesson

Maskinister

Fredrik Andersson hemsida.JPG            Ronny Hultman hemsida

   Fredrik Andersson           Kjell Andersson                 Ronny Hultman          

  Mattias Johansson                      

Snickare

Ulf Andersson hemsida

     Ulf Andersson

Verkstadspersonal

Greger Rossander hemsida     Krister Persson hemsida.JPG   

  Greger Rossander             Krister Persson     

SM Service

Morgan Malmqvist     

   Morgan Malmqvist           Patrik Steczowicz