Miljöpolicy

Vår målsättning är att bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete som leder till ständiga förbättringar.

Detta ska vi göra genom att:
• varsamt utföra våra uppdrag med hänsyn till natur och miljö.
• om möjligt välja återvinningsbara material.
• tänka resurssnålt både vad gäller produktion och material.
• ha en öppen dialog och aktivt samarbete med kunder och leverantörer i miljöfrågor.
• vid nyinvesteringar uppnå bästa tekniska och miljömässiga produkt.
• uppfylla gällande legala och andra krav.

 

SM Entreprenad AB blev under kvartal 1 2006 miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004.