Miljöpolicy

Vår målsättning är att bedriva ett effektivt och strukturerat
miljöarbete som leder till ständiga förbättringar. Detta ska vi
göra genom att:

  • varsamt utföra våra uppdrag med hänsyn till natur och miljö.
  • om möjligt välja återvinningsbara material.
    tänka resurssnålt både vad gäller produktion och material.
  • ha en öppen dialog och aktivt samarbete med kunder och leverantörer i miljöfrågor.
  • vid nyinvesteringar uppnå bästa tekniska och miljömässiga produkt.
  • uppfylla gällande legala och andra krav.

Senja Ljung/VD

SM Entreprenad AB blev under kvartal 1 2006 miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004.